top of page
shabath permission chayal sans famille
Voile pour dire merci aux enfants d'Israel

נייבי-אל

השייט כהוקרה

נייבי-אל הינה עמותה קבוצתית  של סקיפרים מתנדבים, אוהבי ים.

לא נדרשת תרומה והשתתפות כספית מהבודדים הצעירים שלנו.

ההפלגות הימיות שלנו ממונים במלואם ע"י הסקיפרים והספונסרים שלנו.

 

באופן אינדיבידואלי,  האם תרצה לעזור לנו לממן הפלגה אחת או כמה הפלגות אל הים?

בתור חברה, האם תרצה להיות הספונסר שלנו?

צור איתנו קשר.

omega security sponsor
tashoot bluewave sailing club sponsor

הפלגה בסירה שאורכה כ- 3 שעות עולה לנו בסביבות ה € 200 ו € 40 למשתתף.

בכל סוף שבוע או במהלך החופשות של צה"ל (רגילות וכו'),הבודדים הצעירים אינם יכולים לשוב למשפחתם והם צריכים לבדם לדאוג לכביסה, לקניות של שבת, ולנהל משימות אדמיניסטרטיביות של חיי היום יום.

הם צריכים להירגע, ולדבר ולשתף את התמודדויות שהם עוברים, וגם להנות לפני שהם ממשיכים לשבוע חדש ומאתגר.

המטרה של נייבי-אל היא להיענות לצרכים הללו במסגרת של הפלגות ימיות.

על אחריותנו, בתור משפחות שהתיישבו בישראל או בתפוצות, לדאוג ולטפל בבודדים הצעירים שלנו שמשקיעים את השנים הכי יפות בחייהם למען ארץ ישראל.

לזכרם של ג'ורדן בן סימון ז"ל, שון כרמלי ז"ל, מקס שטיינברג ז"ל, וכל האחרים.

solidarité juive peuple juif eretz sion
bottom of page